top of page

İşaret Kamp’ın aşağıda yer alan temel ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilmektedir.

 

Gönüllülük: Kısa veya uzun dönemli olarak, zamanını inandığı girişime adayan gönüllüler, toplumsal değişimin öncü ve dinamik gücüdür. Sosyal değişim projelerinin en önemli sürdürülebilirlik garantisi gönüllülük programlarıdır.

Farklılıklara Saygı: Kişileri  işitme engelli olup olmama durumlarına, cinsiyetlerine, maddi güçlerine, etnik kökenlerine ve kültürel farklılıklarına göre ayrıştırmadan yaşamak, eşit haklar ve fırsatlar sunmak yaklaşımımızın en güçlü öğelerindendir.

Karşılıksız Paylaşım: Edindiğimiz tecrübeler, biriktirdiğimiz bilgiler ve duygularımız karşılığını beklemeksizin paylaşıma açıktır.

Kültürler Arası Etkileşim: Anlamlı ve üretken bir ortak yaşam döngüsü için farklı kültürleri, yerel yaşam alışkanlıklarını, değişik beklentileri, önyargısız ve tereddütsüz kabul ediyoruz.

Pozitif Düşünce: Ekonomik krizler, işsizlik, çevre kirliliği, yoksulluk ve savaşlar, dünyayı yaşanmaz bir yer haline getiriyor gözükse de, pozitif düşünce tüm insanlığın geleceğe umut beslemesini ve değişimin kendisinden başlayacak olmasını sağlıyor.

Evrensel Tasarım: Normal tanımlamalarını yeniden üretmek, kalıcı veya geçici engellilik durumları yaşayan bireylerin, toplumsal yaşamın tüm alanlarına eşit fırsatlarla ulaşmasını sağlamak için dünyayı evrensel biçimde tasarlamak gerekiyor.

Yenilikçi Üretim: Düşünce üretiminden endüstriyel tasarım ürünlerine kadar, bütün üretim süreçlerinde, yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir sosyal girişimcilik alternatiflerini temel alıyoruz.

bottom of page