top of page

STRATEJİLERİMİZ

1. Sağır çocuklar, başından itibaren doğru destek verilirse, diğer çocukların yapabileceği her şeyi          yapabilir.

2. Etkili dil ve iletişim becerileri sağır çocukların ve gençlerin sosyal, duygusal ve entelektüel gelişiminin merkezinde yer alır.

3. Aileler, sağır çocuklar ve gençler üzerindeki en önemli etkendir ve bilinçli seçimler yapmak için açık, dengeli bilgiye ihtiyaç duyarlar.

4. Sağır çocuklar, kendilerini etkileyen kararlara olabildiğince erken dahil edilmelidir.

5. Sağır çocuklar toplum tarafından değerlendirilmeli ve diğer çocuklarla aynı fırsatlara sahip olmalıdır.

6. Gençlik kampı, genç sağır ve işitme güçlüğü çeken gençleri diğer gençlerle tanışmak için bir araya getirir. Gençler bir araya gelebilir ve sağlıklı ilişkiler geliştirmeyi öğrenebilirler, öz saygılarını ve iyi bir akıl sağlığı için stratejileri geliştirebilirler. 

bottom of page